Ons Verhaal

Zoals de naam al aangeeft, staat House of Colours (HoC) voor een gemeenschap die diversiteit en inclusie in de praktijk brengt als hoeksteen van alles wat we doen. Diversiteit betekent in dit geval alles wat mensen en bevolkingsgroepen van elkaar onderscheidt. Het betekent respect en waardering voor ons verschillend zijn in etniciteit, geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, beperkingen, sexuele geaardheid, opleiding en religie. In HoC brengen medewerker, bewoners, vrijwilligers en andere partners verschillende kwaliteiten, perspectieven, werkervaring, levensstijlen en culturen in: we weten dat de kracht van diversiteit onbegrensd is als we ons verschillend zijn inzetten en waarderen.

Inclusie wordt in HoC gedefinieerd als de manier waarop iemand gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund wordt in de gemeenschap. We kijken naar sterktes en de zwaktes van elk individu en scheppen de juiste voorwaarden om iedereen optimaal te kunnen laten functioneren. Inclusie wordt zichtbaar in de cultuur, de praktijk en de relaties binnen de organisatie.

Diversiteit is de Mix in HoC. Inclusie is de integratie van de mix, de samenwerking die leidt tot sociale en economische onafhankelijkheid.

House of Colours is ontstaan in 2004 vanuit de nood van niet begeleide buitenlandse minderjarigen omdat zij met hun specifieke noden hun weg in de georganiseerde hulpverlening en hun plek in onze maatschappij niet vonden. Het is uitgegroeid tot drie huizen waar mensen van verschillende origine en met verschillende noden elkaar helpen en optillen uit hun achtergestelde en hulpbehoevende situatie.

Een greep uit onze historie

2019 – Prince Albert Skills School

2019 – Prince Albert Skills School

Jeugdcriminaliteit is in Zuid-Afrika al lang een groot probleem. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan een onderwijsbeleid waarin niet iedereen een plaats heeft. Ook in Prince Albert vallen veel jongeren buiten het reguliere onderwijssysteem. Sedert 2017 loopt er in het dorp een project om deze jongeren op te vangen. Er…

Read more

2019 – Together We Stand

2019 – Together We Stand

Gesteund door het EU Youth in Action Program, startte House of Colours een project om jonge vluchtelingen bij te staan gedurende hun integratie in België. We combineerden dit met het FRIENDS project, teneinde deze jongeren toegang te verlenen tot Transcendente Meditatie.

Read more

2016/2018 – Villages of Colours

Hoe we toch in staat zijn een verschil te maken in Europa’s vluchtelingencrisis zolang we maar elkaars verschillen respecteren…

Read more

2014/2015 – Braingain @ Work

2014/2015 – Braingain @ Work

  We trachtten in dit project om samen met diaspora aan ontwikkelingssamenwerking te doen in hun respectievelijke regio van afkomst. Enkele geslaagde projecten waren onder andere Casi Home in Kenia en Gichocho.

Read more

2013/2014 – Umoja Village

2013/2014 – Umoja Village

  Het project Umoja Village, gesponsord door het EU Youth Action Program, bracht lokale kinderen in contact met de kleurrijke Afrikaanse cultuur.  

Read more

16/07/2013 – De Koningin op bezoek

16/07/2013 – De Koningin op bezoek

Hoewel ze technisch gezien pas een week later tot Koningin der Belgen werd gekroond, zullen we toch eeuwig trots blijven dat we Koningin Mathilde op bezoek hebben gehad. We ontvangen daar in het co-housing project in Vosselaar, wat het begin was van een dag om nooit te vergeten.

Read more

2012/2013 – No Roots No Fruits

Een project waarin vluchtelingen herinneringen uit hun thuisland vertellen. Hierdoor wordt duidelijk dat iedereen van dezelfde dingen houdt en hetzelfde van het leven verlangt. We verschillen misschien van kleur, afkomst of religie; maar in ons hart zijn we allemaal gelijk. We delen dezelfde dromen, wensen en.. herinneringen.

Read more

2012/2013 – Time For Peace

2012/2013 – Time For Peace

  Een project in samenwerking met het EU Youth Action Program, alsook de Internationale Jongeren Vredesconferentie.

Read more