2019 – Prince Albert Skills School

Jeugdcriminaliteit is in Zuid-Afrika al lang een groot probleem. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan een onderwijsbeleid waarin niet iedereen een plaats heeft. Ook in Prince Albert vallen veel jongeren buiten het reguliere onderwijssysteem. Sedert 2017 loopt er in het dorp een project om deze jongeren op te vangen. Er wordt hen hier een basis aan onderwijs aangeboden waardoor ze een 2dekans krijgen in de samenleving. De slogan van de school is “Vaardigheid en Waardigheid”. Dit beschrijft meteen waar de school voor staat. Het creëren van sociaal sterke leerlingen met een stevig onderbouwde vakkennis. Begin 2019 stapten Roel en Kasper onder de vorm van een stage in dit project. In het kader van een lerarenopleiding met het oog op wereldburgerschap was dit een zeer interessante stap in ons leerproces.

[rev_slider alias=”PASS”]

“In januari 2019 zijn wij – Kasper en Roel – 3 maanden stage gaan lopen in de Skills School. Aangezien we de bacheloropleiding voor leerkracht Elektriciteit-Techniek volgden, hebben we met de leerlingen technisch gerichte projecten uitgevoerd. Zo gaven we bijvoorbeeld les over de fiets en gaven we een basispakket ‘Werken met Office-programma’s’. Na onze stage van 3 maanden in de Prince Albert Skills School hebben we samen besloten dat we dit project verder willen helpen uitbouwen.

Prince Albert is een klein dorpje in de regio West-Kaap in Zuid-Afrika. In dit dorp richtte Helene Smit, een lokale inwoonster, de Prince Albert Skills School op in 2017. Veel jongeren vallen in Zuid-Afrika buiten het reguliere schoolwezen door allerlei problematieken zoals armoede, moeilijke thuissituaties, drugs en de daarbij horende gedragsstoornissen. Helene merkte op dat deze jongeren vaak op straat en in de criminaliteit belanden door gebrek aan alternatieven. Daarom richtte ze een klein schooltje op waar deze leerlingen elke weekdag van 8 tot 13 uur terecht kunnen om sociale en technische basisvaardigheden aan te leren. Er zijn 15 jongens die hier school lopen. De leeftijd van de leerlingen varieert van 14 tot 20 jaar. De leerlingen krijgen hier ook ontbijt en middageten aangeboden aangezien dit thuis niet altijd vanzelfsprekend is. Voorlopig worden de jongeren begeleid door Rodine Barends. Deze vrouw is geen gekwalificeerde leerkracht maar ze zorgt wel voor een basisaanbod aan onderwijs. (taal, wiskunde, aardrijkskunde,…)

Op termijn moet de doelgroep verruimd worden naar alle tieners en jongvolwassenen die interesse hebben in een technische opleiding. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Het hoofddoel van het project is het creëren van zelfstandige, sociale en capabele jongeren die klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt.”