Onze Missie

We creëren een samenhangende en bloeiende gemeenschap waarin mannen, vrouwen en kinderen van verschillende nationaliteiten, geloofsovertuigingen, leeftijden, capaciteiten en culturen zich thuis voelen, geïntegreerd, in hun kracht en duurzaam samenleven.

Een gemeenschap die sereen, duurzaam en zelfvoorzienend is door het wegnemen van barrières die mensen toegang verhinderen tot hun recht op o.a. kwalitatieve hulpverlening, gezondheidszorg, opleiding, huisvesting, training en tewerkstelling.

Met deze  geïntegreerde, diverse en inclusieve leefgemeenschap proberen we de levenskwaliteit te verbeteren van onze doelgroepen.

Onze Visie