Het Samenhuizen Model

In België is er heel wat kwalitatieve georganiseerde hulpverlening beschikbaar. Toch zien we dat er mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, door de mazen van het hulpverleningsnet glippen. Dit zijn de mensen die House of Colours ondersteuning wil bieden. Ervaring leert ons dat onze welvaartsmaatschappij mensen in vakjes plaatst volgens hun probleem: hulpverleningspartners zijn daardoor begrensd als mensen niet precies in hun plaatje passen. De client grijpt dan naast de hulpverlening en komt hierdoor vaak op straat of in isolement terecht.

HoC ondersteunt migranten (vrouwen, mannen en kinderen), mensen met psychische of mentale noden, ouderen, alleenstaande kinderen, alleenstaande moeders/vaders, etc. Natuurlijk is het niet mogelijk om lukraak alle mensen in nood op te vangen, maar HoC slaagt er toch in om hulpvragen op elkaar af te stellen en samen te brengen.

HoC heeft twee cohousing formules: In de ene vorm komen mensen bijwonen in een gastgezin. In de andere formule gaat een groepje mensen samenwonen in een aparte woning en vormen zij als het ware een nieuwe familie. Zij worden omringd met een netwerk van vrijwilligers, vrienden en sympathisanten dat hen ook met raad en daad bijstaat. Elk huis wordt gecoacht vanuit de vzw. De verschillende noden worden aangepakt en besproken op ons driewekelijks familiediner. We kijken dan naar de dagelijkse gang van zaken maar ook naar het samenleven met ons verschillend zijn, de inclusie, de sociale cohesie, de taal en de communicatie, het schoolwerk van de kinderen en de huiswerkbegeleiding, het onderhoud van het huis en de tuin, opleidingen en het ontwikkelen van vaardigheden, de hefbomen tot tewerkstelling, de financiën etc...

House of Colours werkt voor elke bewoner samen met zijn eigen hulpverleningsnetwerk en leidt hen ook toe naar de juiste hulpverleners.

In het verleden vond je ons op onderstaande locaties. Vandaag echter zijn we te vinden op het Driesplein in Beerse.

Vosselaar

Vosselaar

Beerse

Beerse

Retie

Beerse

Onze Vormingsprogramma's

House of Colours, een kleurrijke familie

Multicultureel samenleven in gezinsverband

Vanzelfsprekenheid Voorbij

Dit is een voordracht voor iedereen die nieuwsgierig en geïnteresseerd is in hoe het er in ons kleurrijke gezin in het dagelijkse leven aan toe gaat. Hoe we het samenleven organiseren en hoe iedereen er zijn plekje vindt. Wat zijn de voor en de nadelen van onze manier van samenleven? Wat eten we? Hoe helpen we elkaar? …

Dit is een vorming voor mensen die overwegen of reeds de stap gemaakt hebben een (niet begeleide minderjarigen ) vluchteling in hun huis en in hun hart op te nemen. Vanuit een rijke ervaring gaan we in op thema’s die in het boek worden aangehaald en we kunnen ingaan op onderwerpen die de deelnemers zelf aanbrengen. Na een kennismakingssessie kan er gekeken worden of een coachingsprogramma nodig of nuttig kan zijn.

Werken met een verschillende culturele achtergrond is niet altijd evident. We willen het vaak wel maar we lopen tegen ontgoochelingen aan. Hoe gaan we daarmee om? Hoe buigen we dat om tot leerervaringen in een team?

Hoe kunnen wij verwachten van onze collega’s/ werknemers dat ze voldoen aan de verwachtingen die wij vanzelfsprekend vinden, als we ons zelf vaak amper bewust zijn van de verwachting die we stellen?

Praktisch:

Duur: 1 dagdeel
Aantal deelnemers: onbeperkt
Kostprijs: Vrijwillige schenking aan onze vzw + verplaatsingsvergoeding 0,33 €/ km

Praktisch:

Duur: 2 dagdelen
Kostprijs per deelnemer: overeen te komen + verplaatsingskosten 0,33 €
Deelnemers : max 20
Begeleidingstraject mogelijk

Praktisch:

Teamcoaching op maat van uw organisatie of bedrijf