Wat doet House of Colours

Zoals de naam al aangeeft, staat House of Colours (HoC) voor een gemeenschap die diversiteit en inclusie in de praktijk brengt als hoeksteen van alles wat we doen. Diversiteit betekent in dit geval alles wat mensen en bevolkingsgroepen van elkaar onderscheidt. Het betekent respect en waardering voor ons verschillend zijn in etniciteit, geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, beperkingen, sexuele geaardheid, opleiding en religie. In HoC brengen medewerker, bewoners, vrijwilligers en andere partners verschillende kwaliteiten, perspectieven, werkervaring, levensstijlen en culturen in: we weten dat de kracht van diversiteit onbegrensd is als we ons verschillend zijn inzetten en waarderen.

Inclusie wordt in HoC gedefinieerd als de manier waarop iemand gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund wordt in de gemeenschap. We kijken naar sterktes en de zwaktes van elk individu en scheppen de juiste voorwaarden om iedereen optimaal te kunnen laten functioneren. Inclusie wordt zichtbaar in de cultuur, de praktijk en de relaties binnen de organisatie.

Diversiteit is de Mix in HoC. Inclusie is de integratie van de mix, de samenwerking die leidt tot sociale en economische onafhankelijkheid.

House of Colours is ontstaan in 2004 vanuit de nood van niet begeleide buitenlandse minderjarigen omdat zij met hun specifieke noden hun weg in de georganiseerde hulpverlening en hun plek in onze maatschappij niet vonden. Het is uitgegroeid tot drie huizen waar mensen van verschillende origine en met verschillende noden elkaar helpen en optillen uit hun achtergestelde en hulpbehoevende situatie.Vormingsprogramma’shilde stockman
Boek

Bestel het boek van Hilde Stockman