Vormingsprogramma vanzelfsprekenheid voorbij

Werken met een verschillende culturele achtergrond is niet altijd evident.

We willen het vaak wel maar we lopen tegen ontgoochelingen aan. Hoe gaan we daarmee om? Hoe buigen we dat om tot leerervaringen in een team?

Ontgoochelingen ontstaan in verwachtingen die niet uitkomen. Verwachtingen komen vaak voort uit dingen die we vanzelfsprekend vinden. Vanzelfsprekendheden zijn vanzelfzwijgend, niemand praat erover want iedereen vindt het ‘normaal’. Vanzelfsprekendheden komen voort uit onze cultuur: we zijn zo opgevoed, het werd ons met de paplepel ingegeven. Cultuur is gemeenschappelijke geschiedenis, en dat is nu net wat we niet gemeenschappelijk hebben met de mensen waarmee we proberen samen te werken.

Hoe kunnen wij verwachten van onze collega’s/ werknemers dat ze voldoen aan de verwachtingen die wij vanzelfsprekend vinden, als we ons zelf vaak amper bewust zijn van de verwachting die we stellen?

Practisch:

Teamcoaching op maat van uw organisatie of bedrijf

Boek nuVormingsprogramma’shilde stockman
Boek

Bestel het boek van Hilde Stockman