Multicultureel samenleven in gezinsverband

Dit is een vorming voor mensen die overwegen of reeds de stap gemaakt hebben een (niet begeleide minderjarigen ) vluchteling in hun huis en in hun hart op te nemen. Vanuit een rijke ervaring gaan we in op thema’s die in het boek worden aangehaald en we kunnen ingaan op onderwerpen die de deelnemers zelf aanbrengen. Na een kennismakingssessie kan er gekeken worden of een coachingsprogramma nodig of nuttig kan zijn.

Praktisch:

Duur: 2 dagdelen
Kostprijs per deelnemer: overseen te komen + verplaatsingskosten 0,33 €
Deelnemers : max 20
Begeleidingstraject mogelijk

Boek nuVormingsprogramma’shilde stockman
Boek

Bestel het boek van Hilde Stockman