Visie en Missie

Visie

We creëren een samenhangende en bloeiende gemeenschap waarin mannen, vrouwen en kinderen van verschillende nationaliteiten, geloofsovertuigingen, leeftijden, capaciteiten en culturen zich thuis voelen, geïntegreerd, in hun kracht en duurzaam samenleven en toegang hebben tot kwalitatieve sociale hulpverlening, opleiding, huisvesting, training en tewerkstelling.

Missie

We verbeteren de levenskwaliteit van onze doelgroepen door het creëren van een geïntegreerde, diverse en inclusieve leefgemeenschap die sereen, duurzaam en zelfvoorzienend is door het wegnemen van barrières die mensen toegang verhinderen tot hun recht op oa kwalitatieve hulpverlening, gezondheidszorg, opleiding, huisvesting, training en tewerkstellingVormingsprogramma’shilde stockman
Boek

Bestel het boek van Hilde Stockman