Het Cohousing - model

In België is er heel wat kwalitatieve georganiseerde hulpverlening beschikbaar. Toch zien we dat er mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, door de mazen van het hulpverleningsnet glippen. Dit zijn de mensen die HoC ondersteuning wil bieden. Ervaring leert ons dat onze welvaartsmaatschappij mensen in vakjes plaatst volgens hun probleem: hulpverleningspartners zijn daardoor begrensd als mensen niet precies in hun plaatje passen. De client grijpt dan naast de hulpverlening en komt hierdoor vaak op straat of in isolement terecht.

HoC ondersteunt migranten (vrouwen, mannen en kinderen), mensen met psychische of mentale noden, ouderen, alleenstaande kinderen, alleenstaande moeders/vaders, etc. Natuurlijk is het niet mogelijk om lukraak alle mensen in nood op te vangen, maar HoC slaagt er toch in om hulpvragen op elkaar af te stellen en samen te brengen.

HoC heeft twee cohousing formules: In de ene vorm komen mensen bijwonen in een gastgezin. In de andere formule gaat een groepje mensen samenwonen in een aparte woning en vormen zij als het ware een nieuwe familie. Zij worden omringd met een netwerk van vrijwilligers, vrienden en sympathisanten dat hen ook met raad en daad bijstaat. Elk huis wordt gecoacht vanuit de vzw. De verschillende noden worden aangepakt en besproken op ons driewekelijks familiediner. We kijken dan naar de dagelijkse gang van zaken maar ook naar het samenleven met ons verschillend zijn, de inclusie, de sociale cohesie, de taal en de communicatie, het schoolwerk van de kinderen en de huiswerkbegeleiding, het onderhoud van het huis en de tuin, opleidingen en het ontwikkelen van vaardigheden, de hefbomen tot tewerkstelling, de financiën etc...

House of Colours werkt voor elke bewoner samen met zijn eigen hulpverleningsnetwerk en leidt hen ook toe naar de juiste hulpverleners.

House of Colours Vosselaar

Antwerpsesteenweg 21, 2350 Vosselaar

huis-vosselaar.jpg

House of Colours Beerse

Bisschopslaan 15, 2340 Beerse

beerse.jpg

House of Colours Retie

Kasteelstraat 71, 2470 Retie

huis-retie.jpg


Vormingsprogramma’shilde stockman
Boek

Bestel het boek van Hilde Stockman